Udviklings, test- og demonstrationsfaciliteter skal indgå som en integreret del af den fysiske og digitale vandinfrastruktur, der skal betjene bygninger, veje og byrum i The Spring.

World Water Center skal være et indholds-, aktør- og bygningsmæssigt fyrtårn i The Spring. World Water Center vil være rettet mod forskning, innovation, inkubation og eksportfremme.

The Springs inkubator vil styrke og accelerere danske startups og scaleups vej fra idé over prototype til marked, samt tiltrække internationale iværksættere, kompetencer og kapital inden for vandområdet.

The Springs visitorcenter skal inspirere og informere internationale delegationer om Danmark, som verdensledende inden for vand- og vandteknologi og bane vej for øget eksport.

What if Lab i The Spring skal være
et fysisk miljø for samarbejde mellem
virksomheder og studerende, hvor
der stilles skarpt på udvikling af mere
langsigtede og radikale muligheder
og løsninger inden for vandteknologi.
Miljøet er også tænkt som fremtidens
talentfabrik.